MALÎ HİZMETLER BÜROSU

1- Analitik bütçe hazırlanması çalışmaları çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüz Bütçesini hazırlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak,
2- Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçlarını içeren ve her ay büroya iletilecek ihtiyaçların değerlendirilmeye sunulması ve alımının teminini sağlamak,
3- Genel Müdürlüğümüz personelinin, maaş, mesai, ek ödemeler, farklar, yolluklar ve avans işlemleri gibi malî haklarını düzenlemek ve ilgili personelin hesaplarına aktarımını sağlamak,
4- Genel Müdürlüğümüz personelinin hastane, ilâç ve tedavi masrafları ile ilgili belgelerin doğruluğunun tetkikinin yapılarak ödeme evraklarını düzenlemek,
5- Bürolardan hazırlanarak gönderilecek olan komisyon ve çalışma grubu üyelerinin yollukları ile huzur hakkı ve huzur ücretlerinin ilgililerin hesaplarına aktarılmasını sağlamak,
6- Fotokopi odasındaki ihtiyaçları belirlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
7- Genel Müdürlüğümüz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara (demirbaş ve ambar) ilişkin kayıtları tutmak, devir ve terkin işlemlerini yapmak,
8- Genel Müdürlükte bulunan taşınırların bakım ve onarımları ile görevin gerektirdiği diğer idarî nitelikteki işlemleri yürütmek,
9- Genel Müdürlüğün temizlik işlemlerini yürütmek,
10- İnternet sayfası ile ilgili tüm işlemleri yapmak, takip etmek ve güncelliğini sağlamak,
11- DYS ve UYAP’tan kaynaklanan sorunları takip etmek, çözümü için gerekli işlemleri yapmak veya girişimlerde bulunmak,
12- Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan bilgisayar ve yazıcılarda yaşanan problemlerin giderilmesini sağlamak (teknik ofis gibi),
13- Büronun görev alanına giren işlerde aylık, yıllık ve dönemsel istatistikler tutmak,
14- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,


Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 09.10.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.