KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Genel Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumlulukları 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 13. maddesinde;

- Adlî konulara ilişkin kanun ve tüzük tasarılarını hazırlamak,
- Başbakanlıktan gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek,
- Görev alanına giren konularda, Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek,
- Mevzuat değişiklikleri konusunda araştırma ve incelemeler yapmak,
- Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderilmeden önce, Türk hukuk sistemine ve kanun yapım tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,
- Görev alanına giren konularda idarî yargı mercilerinde Bakanlığı temsil etmek,
- Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak,
şeklinde belirlenmiştir.

2992 sayılı Kanunun 34. maddesinde; Bakanlığın, temel kanunlar üzerinde çalışma yapmak üzere uzman personelden oluşan komisyonlar kurmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bakanlığımız ve diğer bakanlıkların görev alanlarına giren konularla ilgili olarak hazırlanan kanun teklifleri hakkında hükûmet görüşünün oluşturulmasında genellikle Başbakanlıkça Bakanlığımıza verilen koordinatörlük görevi Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas Komisyonlarında kanun tasarı veya tekliflerinin görüşülmesinde de Bakanlığımızı Genel Müdürlüğümüz temsil etmektedir.

2992 sayılı Kanunun 13. maddesinde yer alan, “Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak” şeklindeki hüküm çerçevesinde Sayın Bakan’a yöneltilen soru önergelerini cevaplama görevi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.
Genel Müdürlüğümüz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan mevzuat değişikliklerine ve kanun tekliflerine ilişkin toplantılara da bir veya birkaç temsilci ile katılım sağlamaktadır.

Dilekçe hakkı ile bilgi edinme hakkı çerçevesinde yapılan başvurulardan Genel Müdürlüğümüz görev alanına girenler hakkında da gerekli işlemler yapılmaktadır.

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 09.10.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.