İŞLEMLER BÜROSU

1. Genel Müdürlüğümüz hâkim ve diğer personelinin malî, idarî ve özlük hakları ile ilgili işlem ve yazışmaları yapmak,

2. Genel Müdürlüğümüze gelen ve giden evrakın kayıt, takip, raporlama ve dosyalama işlemlerini yapmak,

3. Genel Müdürlük birim arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum arşivine intikâl edecek dosyaları belirlemek, gerektiğinde arşiv komisyonu oluşturulmasını sağlamak,

4. Kütüphane işlem ve faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini kontrol ve takip etmek, kütüphanenin ihtiyaçlarını belirlemek, gerektiğinde yıllık rapor hazırlamak,

5. Büronun görev alanına giren işlerde aylık, yıllık ve dönemsel istatistikler tutmak ve faaliyet raporlarını hazırlayarak ilgili büroya göndermek,

6. Diğer bürolardan gönderilen faaliyet raporlarını düzenleyerek ilgili yerlere iletmek,

7. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,


Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 09.10.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.