::: 2016 Yılında Kanunlaşanlar

1) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (TBMM Kabul Tarihi: 24/03/2016-Resmi Gazete 07/04/2016-29677 )

Kanunla; kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeler getirilmiş, veri işleyenlerin uyacakları usul ve esaslar belirlenmiş, oluşturulacak sistemi koruyacak ve geliştirecek otorite kurulmuş ve kişisel verileri işlenenlerin hakları ve menfaatleri teminat altına alınarak bu kapsamdaki hakların kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

2) 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu (TBMM Kabul Tarihi: 23/04/2016- Resmi Gazete 05/05/2016-29703)

Kanunla; Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla, suçluların iadesi, istinabe ve hükümlü transferi gibi cezai konularda yapılacak adli işbirliğinin usul ve esaslarının düzenlenmesi ile dağınık mevzuat hükümleri tek bir kanunda toplanmıştır.

3) 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (TBMM Kabul Tarihi: 01/07/2016-Resmi Gazete 23/07/2016-29779)

4) 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu (TBMM Kabul Tarihi: 03/11/2016-Resmi Gazete 24/11/2016-29898)

5) 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (TBMM Kabul Tarihi: 24/11/2016-Resmi Gazete 02/12/2016-29906)

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 09.10.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.