::: 2009 Yılında Kanunlaşanlar

1) 23/6/2009 tarihli ve 5912 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (R.G.: 07/07/2009-27281)

Tasarıyla; 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunla getirilen idari para cezalarının kaldırılması ve Devletin herhangi bir malî kayba uğramaması amacıyla kat irtifakı tesis edilmiş yapılar için res’en kat mülkiyetine geçilebilmesi hususu düzenlenmiştir.

2) 26/6/2009 tarihli ve 5918 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.: 09/07/2009-27283)

Tasarıyla, uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla; Türk Ceza Kanununda, Ceza Muhakemesi Kanununda ve Kabahatler Kanununda çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

3) 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu (R.G.: 20/12/2009-27438)

Tasarıyla; yürürlüğe giren temel kanunlar ve ceza mevzuatına uyumun sağlanmasına yönelik hükümler içeren yeni bir “Çek Kanunu” yürürlüğe konulması amaçlanmıştır.

::: 2009 Yılında Yürürlüğe Giren Tüzük
1) Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük (R.G.:20/06/2009-27264)
Uygulamada hükümlülerin telefonla görüşme yapacağı kişilerin Türkçe bilip bilmediğinin tespitinde bir kısım sorunlar yaşandığı göz önünde bulundurularak, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (p) bendinde değişiklik yapılmıştır.

 

 

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 07.06.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN - Ahmed Yılmaz KORKMAZ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.