::: 2008 Yılında Kanunlaşanlar

1) 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 08/02/2008-26781)

Kanunla; Yargı reformu çerçevesinde olmak üzere; özel ceza kanunları ile ceza hükmü içeren özel kanunların yeni ceza mevzuatına uyumu sağlanmıştır.

2) 23/7/2008 tarihli ve 5791 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G.: 06/08/2008-26959)

Kanunla; Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin seçilmeleri, Mahkemenin yönetim ve temsili ile başkana vekâlet, meslek mensuplarının görev sürelerinin belirlenmesi, görev itirazı reddedildiğinde gönderilmesi gereken evrakın sayılması, sürenin geçirilmesi hâlinde uyuşmazlık çıkarılması talebinin reddine imkân tanınması, olumsuz görev uyuşmazlığında son görevsizlik kararı veren yargı merciince yapılacak işlemlerin düzenlenmesi, olumlu görev uyuşmazlığı doğması hâlinde yapılacak işlemler ile uyulması gereken usul kurallarının belirlenmesi, çalışmaya ara verme dönemine rastlayan sürenin uzamasının sağlanması, Mahkemeye başvuran yargı merciince yapılacak işlemlerin belirlenmesine ilişkin hükümler getirilmiştir.

 

 

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 07.06.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN - Ahmed Yılmaz KORKMAZ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.