::: 2006 Yılında Kanunlaşanlar

1) 29/06/2006 tarihli ve 5532 sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 18/07/2006-26232)

Kanunla, 1/6/2005 tarihinde yürürlüğe giren 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun yeniden gözden geçirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2) 28/09/2006 tarihli ve 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (R.G:13/10/2006-26318 )

Kanunla; Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulması ve Ülke düzeyinde faaliyet göstermesi öngörülen Kamu Başdenetçisi ve Kamu denetçilerinin görevleri, nitelikleri, seçimleri, çalışma ilkeleri, bağımsızlığı, Kuruma yapılacak başvurular ve Kurum personeli ile ilgili konular hakkında düzenlemeler amaçlanmıştır.

 

 

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 07.06.2012 ] - Webmaster :Murat YUNDAN - Ahmed Yılmaz KORKMAZ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.