::: GÖRÜŞE GÖNDERİLEN KANUN TASARISI TASLAKLARI

1) İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı

Yürürlükteki iş ve sosyal güvenlik mevzuatının aksayan yönleri dikkate alınarak, uygulama yaşanan sorunların tespiti ile bunların çözümünü ortaya koyan, bu kapsamda bazı uyuşmazlıkların alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle sonuçlandırılmasını öngörerek iş yükü sorununun ortadan kaldırılmasına hizmet eden ve günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir Kanun Tasarısı taslağı hazırlamak.

2) İdari Yargıda İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

İdari yargıda iş yükünün azaltılması için gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla çalışma grubu kurulması planlamaktadır. Bu kapsamda; 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen sulh müessesesinin geliştirilmesi veya kurulacak benzeri mekanizmalarla uyuşmazlıkların idari yargıya intikal etmeden çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

3) Ceza Muhakemesinde İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

Ceza İnfaz Hukuku alanında dile getirilen sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti amacıyla 26/08/2014 tarihli Bakan Olur’u ile Çalışma Grubu kurulmuştur. Denetimli serbestlik hükümleri ile koşullu salıverilme hükümlerinin değerlendirilmesi ayrıca; 5275 sayılı Kanunun muhtelif hükümlerinin gözden geçirilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan, ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında verilen kararların infaz hâkimliği tarafından verilerek, yargılama yapan mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve infazda ihtisaslaşmaya gidilmek suretiyle infaz hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, ayrıca, infaz işlemlerine ilişkin görevlerin tek bir makamda toplanması amacıyla 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ile ceza hükümleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Ayrıca; 5275 sayılı Kanunun çocuk ve gençlere ilişkin hükümleri gözden geçirilecek ve ihtiyaç görülmesi durumunda Tasarı taslağı hazırlanacaktır.

4) Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı

Dünyada ve Ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve avukatlık mesleğine yansıtılması için Avukatlık Kanununda değişiklik yapılması amacıyla çalışmalar yapmak üzere Bakanlığımızca kurulan Bilim Komisyonunca hazırlanan "Avukatlık Kanunu Taslağı" görüşe sunulmuştur.

5) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

Tasarı taslağıyla; 07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla Anayasanın “Yargı” bölümünde yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 18.03..2012 ] - Webmaster : Kanunlar Genel Müdürlüğü
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.