::: GÖRÜŞE GÖNDERİLEN KANUN TASARISI TASLAKLARI

1) İdari Yargıda İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

İdari yargıda iş yükünün azaltılması için gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla çalışma grubu kurulması planlamaktadır. Bu kapsamda; 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen sulh müessesesinin geliştirilmesi veya kurulacak benzeri mekanizmalarla uyuşmazlıkların idari yargıya intikal etmeden çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

2) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

Tasarı taslağıyla; 07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla Anayasanın “Yargı” bölümünde yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

3) Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 18.03..2012 ] - Webmaster : Kanunlar Genel Müdürlüğü
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.